top of page
lectures1.jpg

Lectures & Workshops

The lectures and workshops expose the audience to hope’s exceptional powers but also to its dangers and flaws. I also offer practical insights on how to avoid hope’s pitfalls and exploit its merits.

מהי תקווה ומה תפקידה בחיינו? כיצד השפיעה התקווה על האבולוציה האנושית וכיצד היא מתפקדת (או שלא) בעידן הנוכחי של חוסר וודאות? מהוא הכוח של תקווה ומהן הסכנות הטמונות בה? כיצד ניתן להגדיר תקווה ואיך אפשר למדוד אותה?

בהרצאה ננסה לענות על שאלות אלו (ושאלות רבות נוספות) דרך מפגש עם פרספקטיבות פילוסופיות, היסטוריות, תיאלוגיות, תרבותיות ופסיכולוגיות הפותחות צוהר מרתק למושג החמקמק והמתעתע שנקרא תקווה. את המפגש ילוו תוצאות ממחקרים אימפריים עכשווים המגלים את מרכזיות התקווה בתהליכי שינוי. נסיים את המפגש עם תובנות ישימות שיעזרו לכל אחת ואחד מאיתנו להשתמש בתקווה בצורה אופטימאלית באתגרים קטנים וגדולים שעומדים לפנינו.

בין היתר, ההרצאה כוללת:

 • דיון על כוחותיה של תקווה ועל צדדיה האפלים

 • חשיפה לנתונים בלעדיים שנאספו במסגרת "פרויקט מיפוי התקווה" 

 • כלים יישומיים לשימוש בתקווה באופן יעיל ובר קיימא

הרצאה

תקווה: היסטוריה וכיוונים עתידיים

ההרצאה היתה פנטסטית וממש שיפרה את חווית הסמינר לכל המשתתפים. לא רק שהרעיונות שלו מרתקים ומשכנעים, הוא גם מרצה מוכשר!

ליאון מוריס

נשיא מכון פרדס ללימודי יהדות

סדנה

תקווה ויאוש בחברה ובפוליטיקה

סדנה

תקווה: היסטוריה וכיוונים עתידיים

איך אפשר להשתמש בתקווה כדי להתניע ולתחזק תהליכי שינוי יעילים וברי קיימא? מהם העקרונות מאוחרי תקווה אופטימאלית ומהם הכלים הפרקטים שאיתם אפר ליישם תקווה אופטימאלית בשדה החברתי והפוליטי? כל זאת ועוד בסדנא המיועדת ליוזמות, אירגונים ועמותות לשינוי חברתי. בסדנא נתמקד בעתיד, ובאופן ששימוש מושכל ומדויק בתקווה יכול לעזור למשתתפי/ות הסדנא להניע תהליכי שינוי ולהתמודד עם התאגרים שהעתיד מזמן. 

הסדנא כוללת:

 • איפיון אתגרים חברתיים ופוליטיים.

 • קבוצות דיון קטנטת ותומכות

 • ניסוח עקרונות לעבודה עם תקווה אופטימאלית  

ולנו מתמודדים עם בעיות ואתגרים מסוגים ומסדרי גודל שונים. מטרת הסדנא היא ליישם את התובנות שלמדנו בהרצאה כדי שנוכל להשתמש בתקווה באופן אופטימאלי כשאנחנו מתמודדים/ות עם הקשיים והאתגרים האמתיים בחיינו. דרך הומור, פעילויות קבוצותיות, ודיונים דינאמיים נשמע על האתגרים שלכם/ן, נלמד על תקווה אופטימאלית, ונבין כיצד אפשר להשתמש בה בחיינו האישיים, המקצועיים, והחברתיים.

 

בין היתר הסדנא כוללת:

 • פעילות קבוצתית מהנה דרכה נכיר את האתגרים שלכם/ן

 • קבוצות דיון קטנות ותומכות

 • ארגז כלים יישומי לעובדה עם תקווה אופטימאלית   

Lecture

The past and future of hope

Combining philosophical, historical, theological, and psychological perspectives, the lecture takes the audience on a journey into the depths of hope and its role in our lives. Based on research on hope in times of crisis, the talk answers thought-provoking questions such as: What is hope? How did hope affect human evolution, and how does hope operate in the current era marked by uncertainty? What are its merits and dangers? What is the optimal type of hope, and how can we practice it on a daily basis?

The talk includes a glimpse into original data collected on the hope for peace in conflict zones worldwide and results from hope-inducing experiments. We’ll end the talk with some practical insights on how to use hope effectively when we face the big and small challenges that come our way.

Among other things, we will talk about…

 • The power of hope and its darker sides

 • Hope during conflict and social unrest

 • Tools to make our hopes more sustainable

The session was fantastic and really enhanced the seminar experienceץ Not only are your ideas compelling, but you're a very gifted lecturer.

Leon A. Morris

President, Pardes Institute of Jewish Studies

Workshop

Optimizing hope

Workshop

Israel and the Jewish Diaspora through the prism of hope

We all face challenges, be they big or small. In our families, communities, or professional lives, facing these challenges often requires a particular type of hope: strong, durable, and active. Following the lecture, the workshop is designed to create a more intimate encounter with the concept of Optimal Hope. The workshop’s goal is to apply insights from the lecture to help participants use Optimal Hope to cope with real-world challenges. Through fun activities, open discussions, and lots of humor, we will hone our understanding of Optimal Hope and its ability to help us succeed in our personal, professional, and social lives. 

Among other things, we’ll… 

 • Learn about your challenges through fun and engaging activities.

 • Work in small, supportive groups

 • Acquire practical tools to work with Optimal Hope in everyday life.

The workshop will begin by introducing hope, its meaning, function, and centrality in driving and sustaining social change. Based on participants' new understanding of hope and its role in times of crisis, this workshop adopts a future-oriented approach to examine the possibilities of a new relationship between the Jewish community outside of Israel and Israel's citizenry. The workshop is highly interactive and aims to offer practical tools for Jewish leaders, communities, and congregations who care about Israel and wish to be involved in the struggle for Israel’s democracy.

 

Among other things, we’ll… 

 • Learn how to transform hope into strategy 

 • Talk about recent developments in Israel 

 • Discuss practical ways Jewish communities worldwide can support a democratic Israel. 

Lecture

Hope in politics

Hope (and despair) drive micro and macro politics, from individual dissent to mass participation in protests, from declarations of war to the signing of peace treaties. We all know something about hope from our personal experiences, but what is hope exactly, and how does it function on the social and political levels? The talk will answer these (and many more) questions by looking at hope as a social and political phenomenon. Through philosophical, historical, theological, and cultural perspectives, we will try to unravel the role of hope as a catalyst of change and explore how leaders use hope (and skepticism) as strategies that shape contemporary politics.

 

The lecture includes:

 • An introduction to the bidimensional model of hope

 • Data on hope from conflict zones

 • Insights about using hope as a strategy.

Workshop

Hope as a political tool

Talk

The socio-psychological infrastructure of conflict

How can we use hope to drive and sustain effective change processes? What is the role of hope within civil society organizations? What are the Optimal Hope principles, and how can they be implemented in the field? All this and more in a workshop designated to improve the work of organizations, programs, and initiatives for social and political change. In the workshop, we will focus on the future and think together about how to use hope strategically.

 

The workshop includes:

 • Identify organizational challenges

 • Work in small groups

 • Offer takeaway insights about using hope strategically.

The talk is based on a central theory in political psychology that holds that protracted conflicts are not driven by competition over resources but by a rigid, stable, and tightly-knit system of subjective perceptions, beliefs, and emotions that have cemented in the “hearts and minds” of those involved in the conflict.

 

In the talk, we will get intimately acquainted with the psychological elements that form the infrastructure of conflict, including the Israeli-Palestinian Conflict, and discuss ways this infrastructure could be transformed. During the lecture, participants will be exposed to new and original data from conflict zones worldwide.

Dr. Oded Leshem came to our leadership program to give his fascinating talk on the psychological system that drives conflict. We learned about the beliefs and perceptions of people involved in conflict, which enabled us to discuss the Israeli-Palestinian conflict from a scientific perspective. Oded speaks with much knowledge and passion on the subject. I highly recommend it!

Maya, 

participant in the Itzhak Rabin Young Leadership Program, Admit, Israel

תקווה (ויאוש) מניעים תהליכים מיקרו ומאקרו פוליטים, מהשתתפות במחאות ועד מהפכות, מהכרזת מלחמה ועד לחתימת הסכמי שלום. אך מהי תקווה וכיצד היא מתפקדת ברמה החברתית והפוליטית? במפגש נכיר לעומק תאוריות פילוסופיות, היסטוריות, תיאלוגיות, תרבותיות ופסיכולוגיות על תקווה ועל תפקידה בתהלכי שינוי. בנוסף, נחשף לתוצאות ממחקרים אימפריים על תקווה (וחסר תקווה) לשלום באיזורי קוופליקט ונבדוק כיצד תקווה ויאוש משמשים כאסטרטגיה של מנהיגים ומעצבים את העולם במאה ה21.

בין היתר, ההרצאה כוללת:

 • היכרות עם המודל הדו-מימדי של תקווה

 • מבט על השימוש בתקווה ובסקפטיות בפוליטיקה עולמית ומקומית

 • דיון אודות הסגולות והסכנות של התקווה. 

הרצאה

תקווה ויאוש בחברה ובפוליטיקה

הרצאה

המקורות הפסיכולוגיים של גזענות ואפליה

הרצאה

תקשורת פוליטית – מבט פסיכולוגי

הרצאה

התשתית הפסיכולוגית של הסכסוך הפלסטיני ישראלי

גזענות ואפליה הן תופעות חברתיות שמקורותיהן ההיסטוריים נידונים רבות. אך מהן היסודות הפסיכולוגיים שעומדים מאחורי תופעות מסוכנות אלו? במפגש נכיר לעומק תאוריות וממצאים מתחום הפסיכולוגיה הפוליטית המסבירים מדוע גזענות ואפליה הן תופעות כל כך נפוצות. בנוסף, נחשף למחקרים מרחבי העולם שהצליחו להפחית אפליה וגזענות.  

מהם המנגנונים הפסיכולוגיים שמופעלים כשאנו נחשפים לתקשורת פוליטית? ובאילו דרכים (גלויות וסמויות) מעצבת התקשורת את עמדותינו והתנהגויותינו הפוליטיות? במפגש נכיר מספר הטיות קוגניטיביות שמשפיעות על האופן שבו אנחנו מגיבים למסרים פוליטיים ונדון על התפר בין פרופגנדה ותקשורת חופשית.  במהלך ההרצאה ננתח קמפיינים וידיעות תקשורתיות מהארץ ומהעולם ונדון בדרכים שבהן תקשורות יכולה להגן על הדמוקרטיה.

בבסיס המפגש עומדת תאוריה מרכזית בפסיכולוגיה פוליטית, שסכסוכים שנמשכים שנים רבות אינם ניסובים סביב מאבק על משאבים אלא מונעים ממערכת סבוכה של תפיסות, אמונות ורגשות סובייקטיביים שהתפתחו לאורך הזמן בקרב חברי "קבוצת הפנים" וחברי "קבוצת החוץ". במפגש נכיר את המערכת הפסיכולוגית שמניעה סכסוכים בינלאומיים, כולל את הסכסוך "שלנו", ומה אפשר לעשות כדי לשנות אותה. המפגש מלווה בנתונים עדכניים מקונפליקטים שונים ברחבי העולם.

ד"ר עודד לשם בא למכינת רבין בקיבוץ אדמית כדי להעביר את הרצאתו המרתקת על התשתית הפסיכולוגית מאחורי סכסוכים. למדנו על האמנות והתפיסות של אנשים הנמצאים בסכסוך, כך שלמדנו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת מבט מדעית והדבר העלה לנו מחשבות מעניינות שעוררו דיון חשוב ומלמד. עודד מדבר עם תשוקה ועניין רב בנושא. ממולץ מאוד!

Contact me to discuss tailor-made talks relevant to your audience.

bottom of page